این قسمت درباره معضلات شهروندی، سربازی، دانشگاه و کلی چیز جالب دیگه‌ست !

این قسمت درباره شهروندی و مشکلاتشه، معضل سربازی، روابط دانشجویی و دانشگاها، همسایگی و در نهایت هم شبکه‌های اجتماعی . امیدواریم خیلی خوشتون بیاد!
نویسنده اصلی این قسمت رو یاسین انجام داده و به کمک جیمی به تکامل و فیض رسیده. احمدرضا هم نویسنده بخش مصیب بوده. گوینده های خوش آوای این قسمت، جیمی (گوینده اصلی)، جواد (انتظامات دانشگاه) ، حسین (پسر دانشجو) ، صبا (دختر دانشجو) و نرگس سبز بودند.

منتظر نظرات، پیشنهادات ، توصیه‌ها، فحش‌ها، نصیحت‌ها و وصیت‌های شما هستیم!دریافت فایل