سلام
هر حرفی در ارتباط با رادیو داشتید، اعم از نظر و پیشنهاد، انتقاد و ایده و یا هرچیزِ دیگه ای، میتونید از اینجا با ما در میون بذارید. حتمأ بررسی میشه.